Abiks arhiveerimisel

Sel suvel toimus Tartus järjekordne Baltic Heritage Network (lühendatult BaltHerNet) konverents teemal ´´New Beginnings of Baltic Diaspora´´ . Teatavasti on BaltherNet kolme Baltimaad hõlmav MTÜ, mis asutati 2008 aastal. BaltHerNet´i tegevus orienteerub eri riikide muuseumide, arhiivide, raamatukogude ning teiste mäluasutuste koostöö tõhustamisele Balti diasporaa kultuuriloo kogumisel ning säilitamisel. Ingliskeelne teema on tingitud sellest, et liikmesorganisatsioonid asuvad Eestist Austraaliani, nii on rahvusvahelise koostöö keeleks inglise keel.
 

Loe veel

Saadaval veel mõned eksemplarid

EAÜ asutaja Ferdinand Kool´i poolt koostatud raamat ``DP Kroonika Eesti pagulased Saksamaal 1944-1951´´

Toimetaja Evald Rink

Keeletoimetaja Hildegard Rink

Arvutiladu ja küljendus Airi Vaga, Dr. Henn Kütt ja Dr. Helga Kütt

Fotod Eesti Arhiiv Ühendriikides kogust

Copyright 1999 Eesti Arhiiv Ühendriikides

ISBN # 0-9674910--0-2

Library of Congress # 99 075610

$50 katab postikulud USA piirides, rahvusvahelise saatmise kohta palun uurida meili teel archivist@eaus.org