Organisatsioonide arhiivkogud

Kastid (osaliselt saadetud Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskusesse)
Vt nimekiri.

Isikute arhiivkogud

Kaustad (osaliselt saadetud Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskusesse)
Vt nimekiri.

Kaustad, kunstnikud (osaliselt saadetud Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskusesse)
Vt nimekiri.

Kastid (osaliselt saadetud Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskusesse)
Vt nimekiri.

Varia

Osaliselt saadetud Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskusse
Vt nimekiri.

EAÜ kogud IHRC--s

Nimistut vaata siit